Compacte thuisbatterij

Uw zonne-energie opslaan, ecologisch en financieel interessant

In tegenstelling tot andere energiebronnen wordt zonne-energie vooral geproduceerd op momenten wanneer we ze het minst nodig hebben.

Met een thuisbatterij kan de overdag geproduceerde zonne-energie overschotten worden opgeslagen om ze te gebruiken op een tijdstip dat er geen rechtstreekse energie kan worden gehaald uit je zonnepanelen zoals ’s avonds en s’nachts.

We zien de thuisbatterij als een essentieel onderdeel van het toekomstige energielandschap om je zelfverbruik op te drijven en een antwoord te bieden op het Vlaamse capaciteitstarief

De thuisbatterij is een innovatief product in volle ontwikkeling waarvan de rentabiliteit ervan de komende jaren alleen maar zal stijgen.

Een thuisbatterij kost gemiddeld tussen 4.000 en 10.000 euro. Uiteraard kan dat sterk verschillen naargelang het gekozen model en de opslagcapaciteit ervan.

De terugverdientijd hangt af van veel verschillende factoren. Er zijn verschillende criteria belangrijk om de batterij snel terug te verdienen, we bekijken het graag voor u.

BYD HVM Max 22.1 kwh

SMA Home Storage Max 16,4 kwh
Single vendor solution

SMA batterijen