Slim en systematisch energiebeheer

Voor Vlaamse gezinnen met zonnepanelen is het onder het tariefsysteem van de digitale meter belangrijk om zoveel mogelijk van de geproduceerde zonne-energie onmiddellijk te verbruiken of op te slaan. Dit kan bijvoorbeeld door het installeren van een thuisbatterij.

Een thuisbatterij maakt u minder afhankelijk van het net en stelt u in staat om de geproduceerde zonne-energie te gebruiken wanneer u ze nodig heeft.

Door uw zelfconsumptie (dwz: het percentage van de geproduceerde zonne-energie dat u onmiddellijk verbruikt en/of opslaat) te verhogen met een thuisbatterij, bespaart u bovendien nog meer op uw energiefactuur dan wanneer u zonnepanelen zonder batterij installeert. 

Het wegvallen van de premies voor zonnepanelen weerspiegelen een dynamische energiemarkt. Met de dalende prijzen van zonnepanelen en de beschikbaarheid van andere premies blijft de toekomst van zonne-energie in België positief.

De investering in zonne-energie blijft een win-win situatie voor zowel het milieu als uw portemonnee. 

Zonnepanelen, batterijen en energiebeheerssystemen en andere duurzame technologieën, dragen bij aan een groenere toekomst en aan uw  financieel voordeel.

Zonnestroom opslaan en flexibel verbruiken met SMA.