Digitale meter

Op 14 Januari 2021 werd in Vlaanderen het huidige systeem met de terugdraaiende elektriciteitsmeter afgeschaft.

Tot dan functioneerde het elektriciteitsnet dus als je batterij. En betaal je prosumententarief voor dit gebruik.  

Vanaf 1 januari 2021 geen keuze meer: uitsluitend afrekening op basis van de slimme meter, met een laag tarief voor teruglevering!

Je betaalt enkel voor je werkelijk gebruik van het net maar je wordt minder vergoed voor je injectie op het net.

Het terugdraaiend principe blijft in werking voor installaties van zonnepanelen die voor 31/12/2020 werden geïnstalleerd en nog steeds een analoge meter hebben of tot op de datum dat een digitale meter wordt geïnstalleerd.

Voor veel installaties uit 2009 – 2012 zal het prosumententarief sowieso binnenkort vervallen (15 jaar). Daarom is het interessant om nu al stappen te maken om het eigen verbruik te verhogen.

Door tal van mogelijkheden kan de opgewekte zonne-energie zo worden gebruikt dat de digitale meter enkel maar een verbetering zal zijn t.o.v. het vroegere prosumententarief.

De plaatsing van de nieuwe meters is enkel kosteloos als de bestaande wordt vervangen op initiatief van de netbeheerder. U kan bijvoorbeeld bij Fluvius nagaan wanneer uw meter vervangen zal worden via deze link (indien u bij de doelgroep voor versnelde vervanging behoort waaronder eigenaars van zonnepanelen):

Meer info: www.fluvius.be/nl/thema/meters-en-meterstanden/digitale-meter/wanneer-krijg-ik-digitale-meters/planningschecker